Tiedostavalta kuluttajalta odotetaan paljon — mutta tietääkö kukaan millainen hän on?

January 10, 2019

K-ryhmän tuoreessa raportissa todetaan, että tiedostavasta kuluttamisesta on viime vuosina tullut valtavirtaa suomalaisten keskuudessa ja samalla yksi merkittävimmistä ruoan kulutukseen vaikuttavista ilmiöistä. Katsauksen mukaan yli puolet kuluttajista pyrkii tekemään tiedostavia ruokavalintoja arjessaan — ja määrän vain odotetaan kasvavan. Kehityssuunta on vastaava kuin Ruotsissa, jossa tiedostavuuden voidaan sanoa jo arkipäiväistyneen. Kulutukseen linkittyvien ongelmien lisääntyessä tiedostavuudelle onkin yhä enemmän tarvetta.

Tiedostavasta kuluttajasta on tullut käsite, joka vilisee julkisessa keskustelussa. Hänen odotetaan omilla valinnoillaan ratkaisevan markkinatalouden ongelmat, estävän ilmaston lämpenemisen ja turvaavan luonnon monimuotoisuuden. Tiedostavasta kuluttajasta puhuttaessa harvoin kuitenkaan tuodaan esiin mitä käsiteparilla oikeastaan tarkoitetaan. Millainen on tämä kaikkien ihannoima ja kaikkivoipa tiedostava kuluttaja? Millaisia kulutuspäätöksiä hän tekee ja millä perustein?

Nimensä mukaisesti tiedostavalla kuluttamisella viitataan tietoisten kulutuspäätöksien tekemiseen. Perinteisesti ajatellaan, että mitä enemmän tietoa kuluttajilla on saatavilla, sitä tiedostavampia kulutuspäätöksiä he tekevät. Tällöin kuluttajat punnitsevat valintojaan ja päätyvät lopputulemiin, jotka ovat rationaalisesti perusteltavissa. Markkinoiden tärkein tehtävä onkin tarjota kuluttajille riittävästi informaatiota valintojen tueksi.

Monissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että tiedon lisääntyminen ei automaattisesti tuota tiedostavampia valintoja. Sen sijaan mitä enemmän tietoa on saatavilla, sitä hämmentyneempiä kuluttajat tuntuvat olevan. Informaatiotulvan aikakaudella on vaikeaa arvioida, mikä informaatio on relevanttia — tai edes totuudenmukaista. Onkin todettu, että mitä sitoutuneempia kuluttajat ovat tiedostavien valintojen tekemiseen, sitä vaikeammaksi he ne kokevat, sillä ymmärrys kulutuspäätösten monimutkaisuudesta kasvaa tietoisuuden myötä.

Edes aikomus tehdä tietoisia valintoja ei välttämättä konkretisoidu arjessa, sillä arki on monimutkaista, kiireistä ja osin ennustamatontakin. Moni pyrkii toimimaan tiedostavalla tavalla, mutta päätyy arjessaan ratkaisuihin, jotka eivät tue tätä pyrkimystä. Onkin äärimmäisen tärkeää ymmärtää millaisia haasteita kuluttajat arjessaan kohtaavat, millaisia kompromisseja he joutuvat tekemään, mitkä tekijät vaikuttavat arkisiin päätöksiin ja ennen kaikkea miten niitä voitaisiin helpottaa.

Me Kuudennessa olemme tutkineet suomalaisia kuluttajia jo vuodesta 2008. Tiedostava Kuluttaja -tutkimuksemme kautta olemme pureutuneet suomalaisten sekä ruotsalaisten kuluttajien arvoihin, motiiveihin sekä arjen käyttäytymistä ohjaaviin tekijöihin. Teemme päivittäin työtä kuluttajien parissa ja ymmärryksemme heistä (eli siis meistä kuluttajista) vahvistuu päivittäin.

Millainen meidän mielestämme tiedostava kuluttaja sitten on? Onko hän vai vegaaniruokavaliota ja julkista liikennettä suosiva kaupunkilainen vai omavaraisuuteen pyrkivä eränkävijä? Meidän mielestämme tiedostava kuluttaja voi olla kumpaakin ja myös paljon muuta.

Tiedostavalla kuluttamisella tarkoitamme kulutusvalintoja, jotka lisäävät merkityksellisyyden tunnetta. Tiedostavan kuluttamisen keskiössä ovat ekologiset ja eettiset motiivit, mutta oleellista on myös hyvinvointi sekä järkevä ajan- ja rahankäyttö.

Tutkimustemme perusteella olemme jakaneet suomalaiset kahdeksaan ja ruotsalaiset seitsemään kuluttajaryhmään, jotka suhtautuvat toisistaan poikkeavalla tavalla tiedostavaan kuluttamiseen. Ryhmien väliset erot maiden sisällä voivat olla suuria. Suomalaisten Kunnianhimoisten ja Sivullisten elämäntyylit muistuttavat toisiaan kenties vähemmän kuin esimerkiksi suomalaisten Tinkimättömien ja ruotsalaisten Itsenäisten.

Tinkimättömät ja Itsenäiset luottavat vähemmän on enemmän ajatteluun, kun taas Kunnianhimoiset panostavat elämyksiin. Sivulliset taas saattavat olla ryhmistä tiedostavin täysin tiedostamattaan, sillä heille rahan säästäminen ja siten myös maltillinen kuluttaminen luovat merkitystä elämään.

Näiden motiivien tunnistaminen on tiedostavan kuluttamisen ytimessä. Mitä paremmin tunnistamme toimintaamme ohjaavat motiivit, mutta myös niihin vaikuttavat arkiset rakenteet, sitä paremmin pystymme arvioimaan omia valintojamme — ja tekemään niitä tiedostavammalla tavalla.

– Roosa Luukkanen, Insight Specialist

Sustainability at heart — without being blind to other needs

November 20, 2018

Case Franprix Noé by Saara Järvinen

When creating sustainable concepts, we may forget that although green values are crucial to many of us, we also have other conflicting criteria. Brands that minimize the number of compromises the customer has to make win the game.

Franprix, a French grocery store chain, opened a new branch called Noé in 2017. The newcomer promises to be close to the customer physically — but also close to their values.

And Noé certainly has had their target group’s needs in focus. We visited Noé in Paris and picked a few pointers on how to help people balance the gap between values and actions:

1. Don’t preach, empower

No one wants to hear how bad he or she is. At Noé, you can still buy the not-so-holy plastic water bottle, but you might just as well go for the micro-filtered still or sparkling tap water, totally free of charge. Sustainability doesn’t need to be expensive and difficult.

2. Be credible

While expecting the consumer to contribute by making conscious choices, the brand needs to do their fair share as well. Franprix Noé is credibly sustainable by fighting waste and relying on boats, rather than trucks, in their logistics. This cuts their emissions by 20 %.

3. Inspire and surprise

Because of the amazing variety on the shelves, sustainability is nothing like a tedious responsibility, but an exciting experience. Only 20 % of the products also belong to the conventional Franprix selection. The majority is curated from smaller producers and challenger brands.

The aisles become an inspiring showroom of the latest exciting flavours and innovations: like Galipoli Fabrique’s detergent line with products that are mixed of just a few ingredients, by yourself at home. The packaging is designed to be convenient but also aesthetic.

4. Make it obvious

Buying in bulk is very popular in France since people are increasingly concerned about packaging waste. At Franprix Noé, you can get almost anything on a tap: honey, oil, wine, detergents, even spirits — from a small organic distillery (of course).

These taps are not hidden away in some corner but integrated into the shelf systems, so buying in bulk becomes just as natural as grabbing that bag of peanuts. Also, while their selection offers novelty, it also offers all the essential basics, so you are not forced to run to another supermarket to get what you need.

5. Offer comfort

Why shouldn’t you be pampered a little while being green? Noé is just a small corner store, but they’ve still managed to fit in all the essential comforts that the local clientele expects. You are welcome to heat up your food in the little kitchen, sit down and let your kids play in their own nook. In addition, you don’t have to carry your groceries, you can get a free (and green) delivery for them.

6. Give that little extra something

Few organic food lovers expect candy and cigarettes at the checkout, so those have been replaced by a lush herb garden. You can harvest what you need and even try unusual new flavours. It’s a great idea since you oftentimes need only a couple of leaves for your meal. And it’s free of charge!

Franprix Noé is a good example of how identifying customer needs enables to design sustainable concepts that actually become a part of our lives and help to live according to our values.

For 15 years, Kuudes has been creating sustainable product and service concepts for Nordic and global clients. Want to hear more? Don’t be a stranger, contact us.

Take a peek into the future — 5 lessons from China

October 10, 2018

Our research in China gave us so much more than we ever could have expected. Local concepts tend to be extremely insightful, and to some extent, the present moment of China even predicts our future. Their technologies and services are way ahead of ours. This spring, Kuudes studied Chinese consumers by observing and interviewing them for a three-week period in Shanghai, Hong Kong, and Beijing. The work was conducted in cooperation with the Fudan University, one of the top academies in the country. Here’s what we’d like to snatch from China in order to build better concepts for the future.

1. Offer an immersive experience that people will talk about

Why did Ryan Zhulive in a cottage inside the Helsinki Airport for a month? Because Key Opinion Leaders, KOLs have a huge impact on Chinese consumers. Zhu, a famous actor, was live-streaming his everyday life in the terminal, thus generating interest about a northern country far away.

Another engrossing example is Heytea, a food concept that people can’t stop talking about. The product is a uniquely indulgent mix of oolong tea, fruit, and cream cheese, looking swanky and gorgeous, and visually linking the product to an aspirational urban lifestyle. In addition, the availability is limited and the flavor range ever-changing, producing half an hour queues (and generating buzz) outside each location.

How can you offer an immersive experience that people are dying to share? It is about the full experience: how is the product served, what atmosphere is it enjoyed in, what kind of personalities are linked to it?

 

2. Don’t compromise, even for the sake of convenience

Food is heaven, as they say in China. The Chinese expect taste experiences, wellbeing, and aesthetics, even though they lead hectic lives. They don’t compromise even for convenience. Easy-to-use services are enabled by advanced technologies like using face recognition for making payments.

Coffee Box delivers steaming hot coffee straight to your doorstep (and it’s so good our team is still dreaming of it). Wochu’s meal-kits have been developed to another level: the ingredients have been cut and prepared so you can just take the role of the master chef.

In the future, we will also be less willing to sacrifice on what really matters — even if we value things that are quick and effortless. How can you offer uncompromising convenience?

 3. Increase social interaction

China is a social culture, and this can be seen everywhere. Meals are designed to be shared and snacks are packaged in a way that easily allows offering them to your friends. Each online store has a social element attached to it because the Chinese enjoy exchanging experiences and reflecting their choices and lifestyles through the eyes of others. Even staple foods, such as milk, are sold in gift packs — because gift giving is such a daily habit.

Western people are also waking up to appreciate the lost social aspect of eating. How can your brand increase social interaction?

4. Build on heritage

The ancient heritage is very much alive in China. Even an average person possesses good knowledge of the traditional Chinese medicine. The question is: how to live by those lessons when life is so busy, and cooking traditional, healing meals takes hours of slow simmering? Luckily, many hospitals offer instant solutions. This is how the traditions of thousands of years still pass on from generation to another.

Starbuck’s is an unexpected company to offer heritage to the Chinese. But this is exactly what they do with their Reserve concept. It’s not just a café, but a roastery and a sanctuary of brewing knowledge. Above all, it is credible in the eyes of the Chinese who appreciate know-how and love to learn more about food.

In our ever-changing world, we love to have something solid to hold on to. What heritage can your company build on? You don’t need to build on a century of existence, it can be technical know-how or ingredients that have been used since ancient history.

5. Use the opportunities of transparency

Food safety can be an issue of life and death in China. Since the major scandals in the dairy industry, companies have worked hard to regain the trust of their customers. Ririxian, a local dairy company, has launched ‘theweekday milk’ that is on the shelf only for one day. Their competitor, Feihe, has made their production traceable and transparent, allowing customers to monitor it all the way from the farms.

Often when I discuss transparency and responsible production with my Nordic clients, I hear about the amazingly uncompromising principles they’ve always had in their production. But why are we so humble about using them in our marketing?

What is your best-kept secret? What future branding opportunities does transparency offer to you?

It’s fascinating to look at different challenges through Chinese lenses. There’s so much to learn from China, even if it’s not a key market for your company right now.

Be inspired by the East!

Is your company interested in the Chinese market? Read the Nordic Food China report or contact us!

Happy eating – how the Chinese find their balance in life with food

April 20, 2018


Did you think that we in the Nordics see food and nutrition as a comprehensive part of our health and wellbeing? Think again. We’ve taken only baby steps compared to the Chinese.

 

One thing the Kuudes team has discovered during the consumer insight project in Shanghai and Beijing is that the Chinese have a very holistic approach to food – they strongly emphasise the causality of how you eat and how you feel. Food has a significant impact on both mental and physical wellbeing, which is one of the reasons why the Chinese have a great appreciation for food.

It’s not only about the nutritional value, food is also seen as medicine. If a Chinese person is feeling uncomfortable (they never seem to admit being sick or ill, they are always uncomfortable), they turn to food. Or if they sense a sore throat, they will take care of the whole body, not just the throat, by using the Chinese medicine with a bunch of natural herbs and food products.

The idea is not to tackle the symptom but to address the root cause behind it. In our eyes, the length of the treatment can seem rather long, as the sore throat may be treated with a special herb tea for weeks, sometimes even months.

The western medicine is not particularly appreciated in China. The trust in occidental nutrition authorities might be questioned, while the faith in Chinese foods and medicine stays strong.

The locals truly believe that the food they eat has a strong connection to their inner wellbeing and also to their physical appearance. If you eat well, it will show on the outside. It could even be said that food is life itself: it’s a source of physical, mental and social wellbeing. And since the Chinese ideal is to seek balance in life, these three simply cannot be separated from each other.

The question is about ying and yang. There are many ways to seek for this balance, with each individual having their own method according to their situation. In general, the idea of this equilibrium comes from the ancient tradition of balancing the inner system of “cold“ and “fire”. Illness, for instance, is considered to stem from the imbalance of these two in one’s body. One practical way to balance is by concentrating on the food’s PH levels with an acidic/alkaline way to eat. Or simply, it could be about the balance of having fun and indulging, and then recovering from it by simplifying for a meal or two.

In general, Chinese people do not believe in slimming diets as a source of wellbeing. Diversity is key. Also, what is considered as food or generally edible, is very imaginative and versatile. They truly eat from head to tail. When we started talking about the perception of different ingredients with a Chinese consumer, we learned very quickly that people will most probably associate almost any food or ingredient with health. Nearly everything can be considered as good for you, as long as it is consumed with moderation.

All this leads to one distinctly joyful notion about the way Chinese people eat: food is always considered as a happy, positive thing. Sometimes, the western approach seems to lean to the opposite. We tend to categorize food and rank it from good to bad. And when it inevitably happens that we end up eating also the “bad foods”, we might double the misery with feeling guilt and shame. But looking from the Chinese perspective, there is really no point in doing so. If your next meal is not going to be the healthiest meal of the week, free yourself from the guilt: at least you will have fun eating it. And that, if something, is good for one’s health.

Petra Väänänen & Roosa Luukkanen, Insight Specialists

Are you interested in hearing insights from our research in China?
Sign up!

The first steps in Chinese homes

April 9, 2018


Getting to know the Chinese consumer is not easy, but we are determined to try. Through our Informed Consumer studies in Finland and Sweden we have learned that the best way to get inside people’s minds is to absorb them in their natural environment – in their home. And we will use the same technique in China.

The first thing that you will notice when you enter a Chinese home is that the people are very welcoming. And there are many of them because three generations normally share the same apartment. Also, you will notice that there is quite a lot of stuff – and especially toys if there is a child in the family – which is understandable since there are often five people sharing the same apartment and storage is limited. Grandparents are a central part of the family and they have an important role in raising their grandchildren. Still, conflicts between generations do happen and especially sharing a fridge might sometimes be difficult. Grandparents tend to buy products that the younger generation wouldn’t choose for themselves or especially for their children.

When you walk into a Chinese home you will be offered slippers to wear or plastic covers for your shoes. And of course tea or hot water. Tea is a very important part of the Chinese culture and they do drink it a lot. Warm drinks are considered good for health and many think that you shouldn’t drink cold drinks too often. It’s bad for your digestion they say. Hot water should be available all the time and several people even have a thermos flask filled with hot water in the middle of the kitchen table. Quite convenient I would say.

So the first steps into Chinese consumers’ homes and minds have been taken. We are fascinated and really excited to keep on getting to know the Chinese consumers as our work here in China continues.

 


Roosa Luukkanen, Junior Insight Specialist
Kuudes Helsinki

Learning from emerging future possibilities

March 8, 2018

 

The idea of searching for trends in order to gain a glimpse of the future has become irrelevant. The gap between the now and the future has narrowed down to being so small, that it is safe to say, the future is now. The speed of change has impacted us so, that guessing what lies around corner has been replaced by the need of actively creating and defining the future.

It has been said, that we are living the times where the visionary and bold companies thrive. We here in Kuudes think, that the companies who have the curiosity and openness to explore people’s values, motives and hopes, get rewarded.

Companies, who are actively willing to try to define what kind of world they and their customers want to live in. Companies, whose actions and offering reflect their customers’ values. Since already today, for people it is not any longer about buying a service or a product. It is about being a part of the change.

We have gathered a collection of interesting needs that we consider impactful, interesting and relevant. Kuudes Watchlist emerges from the main themes of the Informed Consumer, our in-depth study done since 2008.


Kuudes Watchlist 2018

 

Insects and plants in different forms – this is what happened in Finnish grocery stores in 2017

February 7, 2018

Grocery shopping is an inseparable part of our everyday lives. We visit the grocery store almost every day and buy the same products almost every time, or at least it might feel like it. That is why it’s hard to see what kind of changes have happened in the way we do our grocery shopping and the way we eat. In this post, I sum up a few of the biggest changes in the Finnish shopping basket in 2017.

The oat milk revolution

When Oatly started the oat milk revolution a few years ago some might have thought that calling it a revolution is an exaggeration. But the year 2017 showed that it wasn’t. In Finland, the selection of plant-based milk products has exploded. Even Finland’s biggest dairy company Valio is introducing their own plant-based product range. If that is not a revolution, I don’t know what is.

Eating insects

Insects are said to be the food of the future. In Finland, the future started in September of 2017 when The Ministry of Agriculture and Forestry unexpectedly announced that insects are allowed to be sold as food. Studies have shown that Finns are relatively very open to the idea of eating insects. That’s why it is not a surprise that when Fazer introduced the world’s first insect-based bread for Finnish consumers, the bread was sold out quickly!

Flexitarianism – the new normal

2016 was a big year for Finnish plant-based food innovations, such as Pulled Oats and Härkis. Some were worried that they are only shooting stars that will disappear as quickly as they appeared. 2017 showed this fear to be wrong. It is justified to say that in 2017 Pulled Oats and Härkis became essential parts of the Finnish everyday diet.

Accepting ready-made food

The image of convenience food has changed a lot during the last couple of years. Eating convenience food has been accepted as a part of everyday life, instead of something to feel bad about. There is a lot of variety to choose from, and new products that are suitable for different diets are constantly entering the market. Still, classics are strong; year after year liver casserole is the most popular convenience food in Finland.

Innovative packaging

Packaging is an essential part of the product. In the beginning of 2017, the Finnish meat and food company Atria introduced a new vacuum pack for minced meat which uses over 50 per cent less packaging material compared to traditional minced meat packages. Looking forward to seeing more environmental-friendly and efficient packaging innovations in 2018!

It is interesting to see what kind of changes next year will bring to the Finnish grocery stores. Undoubtedly one of the biggest topics and most visible changes will be seen in the alcohol section due to the new alcohol law. But how much it will affect the consumption habits, is yet to be seen.Roosa Luukkanen, Junior Insight Specialist, Kuudes Helsinki

Stockholm Trend safari

October 2, 2017

In our Trend safari we take you on a customised guided tour in Stockholm to investigate recent disruptions to your field of business – in the real world. Together we will explore how these new services and spaces are catering new values and needs to customer segments’ that are of interest to your company. You will leave with a deeper understanding of both relevant mega trends and with insights about your customers; inspiring new opportunities to serve them better.

Thanks to our deep understanding of Swedish consumers we have been able to gather a few examples from in and around Stockholm reflecting on these consumers’ interests and behaviour around the three main trends; Significance, Self-importance and Moderation.

 

SIGNIFICANCE

In the past, we used to define and defy our norms through religion and social classes. The role of these have become very small in the North now, and especially in Sweden. However, our need to understand where we belong and what our purpose is hasn’t disappeared, but instead we look for significance in our consumption choices.

 

Urban Deli has a wide range of locally produced and organic food, and offers transparency both through communication and packaging as well as visualising the raw products in-store.

 

Le Violon Dingue works with transparency of the production process in a different way, by letting the customers take a look into the bakery side. They can also buy the flour that’s used by the bakery, if they decide to bake themselves next time.

 

Mårda bread bag is a product that offers an easy way to make life longer for fresh bread, made from recycled fabric.

 

Both Matapoteket and Mahalo serves plant-based and healthy options for lunch, coffee and take-away, something that makes a healthy lifestyle easier to live up to.

 

Traditional cheese shop and bar at Ostbutiken, that offers a selection of cheese from Europe in a very authentic setting.

 

By offering low percentage and non-alcoholic beers and drinks, Folkölsbutiken gives the customers more options and availability and puts them in control of choosing.

 

SELF-IMPORTANCE

We value the ambitious, strong individual. We strive to be unique but hectic life forces us to go for pre-made individuality that matches the style of our peers. Self-importance is about consumption being a way of self-expression and a way to relate to a preferred reference group.

 

Products from Nordic Superfood puts the consumer in charge of their health and diets and opens up for creativity in cooking and eating.

 

Particular food can be used as a medicine and improve our lives. At Cleansing Days customers can choose between short term fixes around their health as well as long-term changes and a trendy lifestyle.

 

Café Pascal is one of the most popular places for lunch and weekend hangouts, where people spend hours enjoying cold drip coffee and sourdough bread meeting up with friends.

 

Extremely photo-friendly food and drinks and a concept store selling interior details and coffee table books offers the perfect combination for a creative but mainstream customer, at Snickarbacken 7.

 

Independent juicebars are popping up all around the city. At juiceverket they serve freshly squeezed juices of all kinds, that can be consumed as a replacement for lunch or just complimenting a regular meal.

 

Unique looking mass-products that comes in many different shapes, but in one classic flavour; liquorice.

Services like home deliveries gives the customers time to focus on what’s important in their lives instead of spending time on boring routine activities.

 

MODERATION

The North has undergone a fast shift from societies with tight communities to an extremely individualistic culture. Consumption is also a way to seek security in the middle of external changes; we buy what we are used to buying, and solid long relationships with brands and products make our lives easier.

Grow at home, pickle vegetables and store your dry commodities in the best possible way. At Sally Voltaire & systrar they sell a wide range of products that makes this easier to do, to reduce food waste.

 

At Ulriksdal Slottsträdgård you can only pick whatever is in season, and at a “self-service-price” forcing the customers to make sustainable choices.

 

Distinctive packaging and clear communication at Paradiset grocery store, makes buying products and brands we recognise easier.

 

Stockholm Trend safari example by Leena Fredriksson, Trend Specialist, Designer / Kuudes Helsinki & Johanna Westin, Concept Designer /Kuudes Stockholm

Photographs: Leena Fredriksson, Trend Specialist, Designer, Kuudes Helsinki

To read more about the Informed Consumer study, please visit: www.theinformedconsumer.fi

Want know more and book a Trend safari?

Contact:
Annika Mesimäki

Managing Director, Kuudes Stockholm

+46 723 886 522

annika.mesimaki@kuudes.com

www.kuudes.com

Sweden vs. Finland – How do they differ?

June 12, 2017

As neighbours Sweden and Finland are quite similar in many ways, but as we have learned during our Informed Consumer study, there are a few big differences between them.

One of the biggest differences can be seen on the consumer maps. The Swedish groups are placed on the upper right side of the map where people are open to change and believe in freedom and universal equality. They are searching for significance in life. In Finland, the biggest groups are placed at the bottom of the map where people enjoy their balanced lives and are reluctant to change their habits. They believe in moderation and conservation.

One of the biggest reasons for this difference is the economic situation. The last 10 years the Finnish economy have not been developing as it should and at the same time Sweden has enjoyed strong economic growth with bright future prospects. It’s no wonder that Swedes look at the future with confidence and positivity. Hopefully, as the economic situation improves, this same positivity will be seen in Finland also.

In general, Swedes seem to have a bit more of a relaxed attitude in life. They take sustainable consumption seriously but don’t want to stress about it. This relaxed attitude has allowed sustainable lifestyle to become easy, mainstream and possible for anyone. In Sweden, organic food is the new normal, at least in the case of bananas.

Finns seem to be more afraid of failing and are constantly looking for mistakes. Some might like to try a vegetarian diet but are too hesitant to try. They are afraid that sometimes a nice beef burger might just be too irresistible for them. Swedes seem to know that little missteps are a normal part of life. And you can be a vegan – even just for one meal.

Swedes and Finns seem to have a bit of a different perception of trends and fashion. A Swedish consumer would buy shoes just because everyone else has them. In Finland this could be the biggest reason not to buy those shoes. Being original and standing out from the big masses is important, especially for the Finnish Autocrats, while Swedes love to follow the latest and the most popular trends and be more “lagom”.

If we want to serve the Swedish or Finnish consumer – or both of them –  it is crucial to recognise these differences and understand where they originate from. We here at the Kuudes Helsinki team strongly feel that looking a bit further and getting to know the Swedish consumer, has also helped us to understand the Finnish consumer better.


Roosa Luukkanen, Junior Insight Specialist, Kuudes Helsinki

What does your media bubble look like?

May 19, 2017

Fake news, Macron, AI, WannaCry, veganism, IKEA Frakta bag, Leonardo DiCaprio, gluten, Kylie Jenner, #fitspiration, Bibimbap, Skam, Omni, Omnipollo. Our view of the world around us is largely dependent on which sources of information we rely on, through which media channels we consume it, as well as the people around us.

 

The world is transitioning from a traditional “everyone gets kind of the same information” through newspapers, magazines, TV and radio, to “everyone gets kind of their own information” through Google, related articles on news sites, Facebook feed, banners, recommendations on Spotify, newsletters through emails etc. Online you get profiled by the way you browse, what you read and click on, what you listen to, what you sign up for, which websites you visit and what you like on social media channels. This information is then used by publishers and brands to target you with relevant content and advertising you are most likely to be interested in. As a result, you get catered with content (e.g. articles, videos, music, whitepapers, product and service recommendations, banners) that support the trace you leave behind, perhaps in line with your own values and beliefs. This creates individual bubbles where you get more and more narrowed content that matches your own interests and less of the “general opinion”.

For companies, not to mention political parties, marketing automation technologies allow you to customize messages on an individual level to the masses. This can be a double edged sword, on the one hand, we get more of what we want and what we are interested in. On the other hand, we get more decentralised in our world view allowing us to be easy targets for an unprecedented amount of disinformation, so called ‘alternative truths’ and fake news. Online, there is no higher power that tells you what is actually true or false. However, one example of an initiative taken to tackle this disinformation, was during the recent French presidential elections, when the newspaper Libération, together with J. Walter Thompson Paris created a human search engine with real-life journalists helping out to sort facts from fiction (source: Creativity).

 

The Informed Consumer study

Understanding the consumer is a crucial part of our work at Kuudes. In the Informed Consumer study we dive into the the motives and most recent trends underlying consumer choices. Looking at the four field matrix of our consumer study in Sweden, one could say that the groups that are placed lower in the matrix (The Bystanders and The Considerate) are at the slower end of adopting new things. Traditional media such as TV, local newspapers and radio are still widely used in these groups. The Considerate is the most inactive group in using social media, however, for those who are active, Facebook is a great way to keep in touch with family and friends. In the ethnographic part of this study we discovered that for these two groups, Aftonbladet and Expressen was often mentioned as main sources for both news and entertainment. This group is still a bit sceptical about security online, for example, 61% of The Considerate would buy more online if it felt more reliable.

Read more about the Swedish consumer groups.

 

When we look at the middle of the matrix, where The Smart and The Seekers are placed, we can see a digital behaviour pattern that is more multi-channelled. The Smart, spend most of their time online comparing prices, products and looking for great deals, while The trend aware Seekers spend their time online getting inspired by lifestyle, interior and fashion websites. Whilst The Smart are typically only on Facebook, The Seekers are the most active social media users of all the groups (Pinterest, Instagram, Facebook, Snapchat, Tumblr). However, being “on point” takes time away from keeping up with all the other stuff that is going on in the world (e.g. politics & news).

The well-connected Achievers are frequent users, often several times a day, of social media such as Facebook, Instagram and Linkedin and sees themselves as a part of the global world. In our Swedish study we also learnt that The Achievers especially, are prone to follow many news sources through an aggregator app called Omni, where they get all the headlines of the day, but don’t necessarily have to open the news for a fully detailed article. This group thinks it is important to know what is going on in the world for the sake of being able to have an educated conversation, even though the topic in itself might not necessarily be that interesting for them.

The Independent and The Committed are concerned about the world. While The Independent are more worried about politics, economy and terrorism, The Committed are more devoted to the environment, animal rights and sustainability. The journalistic quality of sources is considered important and they are less active on social media than the other consumer groups. Both groups are critical to what they see and read online, and consider Facebook, Aftonbladet and Expressen more as entertainment than a source for news. These groups also show great passion in their own favourite hobby, niche or field. During the interviews we met, amongst others, a bike fanatic, a small copper object collector and a Mods enthusiast.

The discussion above touches upon and discusses the variety of information the groups are exposed to, and therefore also the different realities and bubbles the consumer groups live in. A brand’s values are communicated through both planned (e.g. advertising, press releases, website) and unplanned messages (reputation, online word-of-mouth, news), and through content marketing, brands have the possibility to spread powerful messages that potentially could reshape those bubbles. A good example for this is an initiative by Heineken, showing how brands can take a stand for what they believe in. It is important to know your customer, but you should not only say what your customers want to hear but also challenge them and fight for your brand’s values.

 

Read more about Kuudes

Michael Biaudet, Project Manager, Kuudes Stockholm